Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 in drupal_settings_initialize() (line 802 of /home/server237032/ftp/SP-GLUCHOWO/OLD/includes/bootstrap.inc).

Historia szkoły

Do napisania pracy skłoniła autora chęć uchronienia przed zapomnieniem dziejów tutejszej szkoły, liczącej sobie około 160 lat. W miarę jej powstawania pojawiła się potrzeba spisania zarysu historii samej miejscowości Głuchowo. Tego rodzaju praca dotąd nigdy nie powstała, publikowano jedynie przy różnych okazjach szczątkowe informacje. W tej pracy podjęto próbę przedstawienia tych informacji, do których udało się dotrzeć autorowi. Duża część informacji, z uwagi na zniszczenie dokumentacji szkolnej, pochodzi z odtwarzanych kronik szkolnych, które były przepisywane w latach 1945- 1972. Na ich podstawie, oraz ustnych relacji rekonstruowano historię szkoły. W momencie utworzenia szkół zbiorczych w 1972 roku prowadzenie kroniki zostało porzucone. Od tego momentu historia obecnej szkoły jest oparta głównie na danych i wiadomościach pochodzących z przechowywanych protokólarzy Rad Pedagogicznych.

Natomiast historia samej miejscowości i parafii jest oparta na dokumentach z opracowań historycznych. Głównie opierałem się na pracy ks. Z. Ciepluchy Z przeszłości ziemi kościańskiej oraz na wydawnictwach Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej, których wykaz znajduje się w bibliografii.

Obwód Szkoły Podstawowej w Głuchowie od 1972 roku obejmuje następujące wsie: Bieczyny, Głuchowo, Jarogniewice, Piotrowo I, Piotrowo II, Sierniki i Zadory. Wcześniej w tym obwodzie funkcjonowały trzy samodzielne szkoły: w Głuchowie, Jarogniewicach i Piotrowie.

Teren działalności Szkoły Podstawowej w Głuchowie, będący częścią gminy Czempiń, znajduje się w centrum Wielkopolski, około 30 kilometrów na południe od Poznania, przy trasie A-5, prowadzącej na południe.

Załącznik: 

Organ prowadzący

Gmina Czempiń

www.czempin.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Głuchowie

Kościańska 28/30
Głuchowo, 64-020 Czempiń

spgluchowo@gmail.com

tel. +48 61 2823427
tel. +48 518 630 886

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.